<SAYONARA国立競技場>国立競技場上空をブルーインパルスが飛ぶ

<SAYONARA国立競技場>国立競技場上空をブルーインパルスが飛ぶ

Photo by スポニチ

この記事のフォト

2014年06月01日の画像一覧